Działy tematyczne

Bentonit czy Liant a Coller – który lepszy?

./

W ofertach producentów wędkarskich te dwa produkty zazwyczaj występują obok siebie. Czym się różnią i od czego zależy ich zastosowanie? Na te i inne niejasności postaram się pokrótce odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Pochodzenie

Na wstępie warto przytoczyć pochodzenie tych dwóch preparatów. Zarówno Bentonit jak i Liant a Coller stanowią mieszaninę bardzo drobno skruszonych skał ilastych, stąd każda różnica między nimi wynikać będzie z rodzaju minerału, który je tworzy. Bentonit produkowany jest z surowca o wielokrotnie większej powierzchni sorpcyjnej (wiążącej) niż Coller, co odzwierciedla dużą różnicę w „mocy” między nimi. Wspomniane minerały ilaste są składnikiem gleby odpowiadającym za jej zwięzłość, przy czym w warstwach wierzchnich występują zazwyczaj w niewielkich ilościach i nigdy w formie jednorodnej.

Bentonit i Liant a Coller organoleptycznie różnią się kolorem (Bent. – biały, jasnokremowy / Coll. – popielaty, szary), ciężarem (Coller jest o 20% cięższy) i frakcją (Bentonit jest bardziej rozdrobniony). Docelowo żadna z tych cech nie ma decydującego znaczenia dla ich zastosowania. Kluczowe są odmienności we właściwościach tych preparatów wynikające jak wyżej wspomniano z ich składu mineralnego.

Zastosowanie

Liant a Coller (klej szary).


Preparat ten stanowi klej o średniej sile wiążącej względem gliny i zanęty. Sztandarowym zastosowaniem Liant a Collera jest tworzenie double leam (podwójnej gliny) na wody stojące (z Gliną Argile) i wody płynące (z Gliną Rzeczną). Glina z omawianym klejem (w proporcji 8:1) zmienia wyraźnie konsystencję na bardzo kleistą, dzięki czemu bez ryzyka zgniecenia dużej ilości delikatnych robaków (jokersa, kastera, ciętego gnojaka) można łatwo, z użyciem niewielkiej siły formować z niej kule. Mimo organoleptycznie dużej mocy wiążącej double leam po dotarciu na dno dość szybko uwalnia nienaruszone, w świetnej kondycji robactwo. Ze względu na te zalety podwójna glina zyskuje coraz większe uznanie wśród zawodników wyczynowych.


Najpopularniejszym zastosowaniem szarego kleju jest „doklejanie” zanęty i gliny w celu opóźnienia rozmycia się kul. Należy pamiętać o tym, by dodawać go niewielkimi porcjami i po każdej z nich uzupełniać wodę atomizerem jeśli istnieje taka potrzeba. W jakiego typu mieszankach stanowić będzie optymalne rozwiązanie zostanie opisane w dalszej części artykułu.


Liant a Coller doskonale nadaje się do klejenia jokersa na bardzo płytkie łowiska. Larwy należy rozproszyć klejem a następnie całość zwilżyć przy użyciu atomizera. Uformowana kulka sklejonego jokersa na dnie natychmiast ulega rozłożeniu. Taka forma ulokowania w łowisku robactwa sprawdza się wówczas, gdy chcemy je podać w sposób możliwie najmniej „inwazyjny”, bez ryzyka spłoszenia ryb (np. dużych leszczy).

Bentonit Extra Mocny.


Bentonit zdecydowanie należy określić jako bardzo mocny klej mineralny. Ze względu na tę cechę jest to najlepszy preparat do szybkiego sklejenia mieszanki zanętowej bądź gliny. Już niewielka jego ilość znacznie opóźnia rozmycie kuli zanetowej, a efekt wiążący Bentonitu można potęgować nawilżeniem.

Najpopularniejszym zastosowaniem omawianego preparatu jest mocne klejenie gliny z robactwem. Ma ono na celu stopniowe uwalnianie np. jokersa z rozkładających się powoli kolejnych kul, przez co w wielu przypadkach nie tracimy czasu na donęcanie w pierwszej połowie zawodów. Bentonit na wodę stojącą świetnie zwiąże ziemię torfową z jokersem, a na rzekę glinę rzeczną z ciętym gnojakiem.

Bentonit Extra Mocny różni się od swoich odpowiedników na rynku. Dzięki specyficznej obróbce została z niego wyeliminowana największa wada tradycyjnego kleju mineralnego jaką jest wysuszanie gliny. Omawiany preparat przez to, że nie pochłania wody jest znacznie szybszy i praktyczniejszy w użyciu. Pozytywny, uboczny skutek wspomnianej modyfikacji stanowi zwiększona moc Bentonitu Extra Mocnego względem jego odpowiedników na rynku.

Który lepszy?

Wnioskując z tego co zostało napisane wyżej, oba kleje mają tylko jeden wspólny obszar zastosowania jakim jest doklejanie mieszanki zanętowej i jedynie w tej kwestii istnieje sens ich porównania. Poprzez określenie mieszanka zanętowa należy rozumieć połączenie zanęty, gliny i robactwa. Nie rozwodząc się na ten temat, należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości przypadków lepszym klejem będzie Bentonit. Jest to minerał nieporównywalnie mocniejszy, bardziej wydajny, łatwiejszy i szybszy w użyciu. Chcąc uzyskać efekt wiążący Bentonitu stosując Liant a Coller należałoby użyć go kilkukrotnie więcej i poświęcić na to dużo cennego czasu. Wyjątek stanowić będą mieszanki, które same z siebie bardzo mocno wiążą (np. Zanęta Platinum Rzeka + Glina rzeczna). Przy takim połączeniu Liant a Coller wydaje się o tyle lepszym klejem, że nawet dodany w zbyt dużej ilości nie zahamuje pracy kul, co mogłoby się zdarzyć w przypadku przesadzenia z ilością Bentonitu! Szary klej zdecydowanie bardziej nada się także do mieszanek, które chcemy tylko nieznacznie podkleić.

Liant a Coller odznacza się zintensyfikowaną właściwością smużenia i w tym aspekcie ma wyraźną przewagę nad bentonitem. Dlatego też, zaleca się go do klejenia nawet samej zanęty, stanowi wówczas świetny dodatek wiążący, smużący i obciążający w jednym. Jeśli zanęta ma być treściwa, dociążona żwirem i ewentualnie niewielką ilością gliny warto dodać do niej przed nawilżeniem 100-200g collera na 1kg zanęty, należy zaznaczać, że mamy na myśli wody płynące.

Podsumowując, nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na postawione w tytule pytanie. Omówione preparaty wyraźnie się między sobą różnią przez co mają nieco inne zastosowanie.

Niniejszy artykuł stanowi wstęp do filmu, który opublikowałem na GórekTV

Bentonit i Liant a Coller w praktyce – YouTube

Kacper Górecki

stopka informacyjna
© 2023 Górek-Gliny – Wędkarstwo Wyczynowe
Projekt strony internetowej Studio DEOS